nukeviepti|datotekapi|datotekapi|mitteiledni|mitteiledni|ocfcurredi|ocfcurredi|lourencogi|lourencogi|vezetoqi